วันนี้ วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าชม Website นี้ 130 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,025,711 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม 26 มีค 2561
แจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรการจ่าย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย ฯลฯ
ขอเชิญผู้รับผิดชอบเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษา ฯลฯ
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้เสร็จก่อน 31 มีค 2561 (Note)
เร่งรัดการควบคุมโรคคางทูม ด่วนที่สุด
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 16 มีค 61
แต้งตั้งปลัดอำเภอประจำตำบล ที่ 422/2561 ลงวันที่ 27 กพ 2561
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอ เรื่องการสร้างสุขภาพระบบสุขภาพที่เข็มแข็งฯ
Download
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อวัสดุสำนักงาน พรบ.60
รพ.สต.ติดดาว ปี 2561
แบบตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ LTC ปี 2560
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
คู่มือการจัดทำข้อมูลบัญชีงบทดลอง
คู่มือการ SET ระบบ LAN
แบบฟอร์มการ ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มการ พักผ่อน
ภาพกิจกรรม
        โครงการทันตาบริบาลในกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลไผ่ปี2561          โครงการแพทย์แผนไทยเชิงรุก ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ปี2561  
บันทึกโดย หนองโพน บันทึกโดย หนองโพน
        กิจกรรม วัน อสม.รพ.สต.โนนชัย(โซนนาจารย์)          ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียน  
บันทึกโดย โนนชัย บันทึกโดย ดงเมือง
        ออกให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียน           โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก ปีงบประมาณ 2561  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.กาฬสินธุ์และนายลำพูน เสนาวัง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะออกเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง ตำบลภูดิน 20 ก.พ.61           งานปีใหม่ รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
2018-03-23ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยทั่วไปรพ.สต.หนองโพน08.30 น.-16.30 น.หนองโพน
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561
Showing 1-14 of 14 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เชียงเครือ
0
86.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
9
86.96
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
N
N
N
1
3
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
2
73.91
N
0
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
1
1
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
69.57
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
65.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
1
65.22
0
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
65.22
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
8
65.22
N
N
N
4
N
4
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
60.87
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
60.87
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
60.87
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
60.87
N
0
N
N
N
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
56.52
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
56.52
N
N
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
52.17
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
43.48
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
3
39.13
1
0
N
0
0
2
0
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
39.13
N
N
0
N
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
7
34.78
N
N
N
N
0
N
N
0
0
N
N
4
3
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS