วันนี้ วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 มีผู้เข้าชม Website นี้ 20 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,042,397 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มิย 61
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานพยาบาลดีเด่นระดับจังหวัดใน รพ.สต.
ขอเชิญประชุมสัญจร
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 13 กค 2561 เวลา 9.00 น.
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมวิชาการ 13 กค 2561
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
ขอรับบริการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยปฐมพยาบาล
ขอเชิญร่วมประชุม 24 กค 2561
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี ฯลฯ
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมงานสุขภาพจิต
Download
แบบตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
แบบประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ
ตัวอย่าง การซื้อวัสดุสำนักงาน
แบบสำรวจ HI CI
เอกสารคัดกรองมะเร็งลำไส้
หนังสือขอเปิดสินเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง
รพ.สต.ติดดาว ปี 2561
แบบตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ LTC ปี 2560
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
ภาพกิจกรรม
          ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่            กิจกรรมเดือน มิย. รพ.สต.  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย ฝายแตก
          คลีนิกวัคซีนเดือนมิถุนายน61            รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย ดงเมือง
          รพ.สต.ฝายแตก รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย            เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย เหล่าหลวง
          เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค            เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561
Showing 1-15 of 15 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2561
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โพนทอง
0
93.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
93.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
2
93.75
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
87.50
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
87.50
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
14
81.25
12
0
0
0
0
0
N
0
2
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
75.00
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
62.50
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
6.25
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
56.25
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
50.00
0
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
50.00
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
2
50.00
N
0
N
1
N
0
N
N
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
43.75
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
37.50
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
25.00
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS