สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอ ปชส.โครงการอบรม
ปชส.โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2
มติและข้อสั่งการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จ.กส เดือน ตค.60
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560
ขออนุญาตให้ จนท.ที่เป็นกรรมการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม
แจ้งผล TSH ทารกแรกเกิด ระหว่าง 1 - 5 พฤศจิกายน 2560
ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพิ่มส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ฯ
แจ้งผล TSH ทารกแรกเกิด ระหว่าง 16 - 31 ตุลาคม 2560
ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายอาหารปลอม "บ้านแก้วใส สมุนไพรว่านเสน่ห์หา"
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือส่งใบขอย้าย พร้อมประหน้า
Download
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 กย 60
แบบประเมินรอบ2/2560
แบบนิเทศงาน คุ้มครองผู้บริโภค รอบที่ 2/60
ตารางบันทึกข้อมูลหมอเขียว
แบบประเมินหมู่บ้าน1
ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ณ มิย 60
หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ2560
ภาพกิจกรรม
        คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.หนองโพน          ประชุมอสม.  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องอย.กับเด็กนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่           เจ้าหน้าที่ออกรักษาทันตกรรมให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        เจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนHPV           กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม
        รับนิเทศน์คณะสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์           เยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้สูงอายุติดเตียง  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
66.67
N
N
0
0
N
0
0
N
0
N
0
0
3
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
72.22
0
0
N
N
0
N
1
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
55.56
0
1
N
N
0
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
1
100.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
77.78
0
0
0
0
0
0
0
N
1
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
61.11
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
72.22
0
0
0
N
0
0
0
0
0
1
0
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
66.67
0
0
0
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
66.67
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
5.56
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
61.11
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
44.44
0
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
88.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
44.44
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
72.22
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
55.56
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
83.33
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
50.00
0
0
N
0
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
88.89
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS